T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

✨ Misyonumuz - Vizyonumuz


Misyonumuz:

Dünya da olduğu gibi ülkemizde de Halk Kütüphaneleri Toplumsal Merkez olma yolundadır. Gazi İl  Halk Kütüphanesi halkı bilinçlendirmesindeki katkısını, kalıcı birikimlerle gelecek nesillere devretmek bilincine uygun olarak Kütüphane Politikası ve Projesiyle il ve ilçe genelindeki okulları desteklemek, her türlü ilim, kültürel gelişim, eğitim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak maksadıyla araştırmacı ve okuyucularına hizmet vermek, elde edebildiği bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak araştırmacı ve okuyucularının bilgisine sunmak, bilgi akışını sağlarken taraflı etkilerden uzak tutarak objektif kalmasını sağlamak, kütüphanenin sadece kitaplardan ibaret raflar değil bir hafıza bir kültür hazinesi bir bilgi potası olduğunu ve buna bağlı olarak bünyesinde yapılacak etkinliklerle de kütüphane ve kitabı sevdiren ihtiyaç olarak hissettiren bir mekan olma özelliğini korumaktır.Vizyonumuz:

  Geliştirme ve araştırma projelerini oluşturmak, var olan projelerine ise uygun zaman ve zeminde işlerlik kazandırarak il ve ilçe genelindeki okulların kütüphanelerinin oluşumuna katkıda bulunarak ve hem lojistik hem otomasyon desteği sağlayarak bir merkez olmak. Ve buna bağlı olarak ta Bilgi Toplumu’nun yaratılmasında yetişmekte olan nesile hedeflenerek katkıda bulunmaktır.